Wet werken na AOW goedgekeurd door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd goedgekeurd. De bedoeling van de deze wet is om werkgevers te stimuleren om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben, in dienst te nemen en te houden.

Maatregelen
De volgende maatregelen maken deel uit van de aangenomen wet:

• AOW-gerechtigde werknemers hebben straks nog maar recht op maximaal dertien weken loondoorbetaling bij ziekte in plaats van de huidige twee jaar. Ook de periode voor de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte worden verkort naar dertien weken. In 2018 kan de overheid besluiten om de loondoorbetalingsperiode verder in te perken naar maximaal zes weken.

• Uw onderneming mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven (normaal drie) binnen 48 maanden (normaal 24), voordat hij recht heeft op een vast contract. Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan ná het bereiken van de AOW-leeftijd.

• De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst met een AOW’er is straks standaard één maand.

• U hoeft een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding van zijn arbeidsduur niet te honoreren.

Bron: Salaris Rendement