Transitievergoeding in 2016 naar maximaal € 76.000

De maximale transitievergoeding gaat per 2016 met € 1.000 omhoog naar € 76.000. Nu is de maximale transitievergoeding nog € 75.000 per werknemer. Een werknemer die per jaar meer verdient dan € 76.000, krijgt maximaal zijn jaarsalaris aan transitievergoeding.

Onvrijwillig
In de Wet werk en zekerheid (WWZ) is bepaald dat uw onderneming een transitievergoeding moet betalen aan elke werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar op uw initiatief onvrijwillig uit dienst treedt. De hoogte van de maximale transitievergoeding wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

Afgerond
Volgend jaar stijgt de maximale transitievergoeding op basis van de ontwikkeling van de contractlonen met 1,4% naar € 76.050. Uit een ministeriële regeling blijkt dat dit bedrag wordt afgerond op € 76.000.

Bron: Salaris Rendement