Horizontaal Toezicht

Als ondernemer weet u graag waar u aan toe bent. En hoe eerder u dat weet, hoe beter. Dat geldt zeker voor financiële en fiscale zaken.

Na het indienen van een belastingaangifte moet u soms langer op de aanslag wachten dan u zou willen. Samens met ons, als uw fiscaal adviseur, doet u uw best om uw aangiften zo goed mogelijk in te vullen waarna de belastingdienst de aangifte beoordeeld. Dit kan leiden tot extra vragen of zelfs tot een onderzoek door een belastingambtenaar waardoor het vaak (onnodig) lang duurt met de daarbij behorende administratieve lasten en onzekerheid. Daarom is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf, waardoor u eerder duidelijkheid krijgt over uw aangifte. Deze werkwijze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie: het Horizontaal Toezicht (HT).

Voordelen van HT:

  • een vast aanspreekpunt voor de adviseur bij de belastingdienst
  • vermindert regulier toezicht door de belastingdienst
  • sneller antwoord op vragen
  • sneller zekerheid over de aanslag
  • de belastingdienst werkt meer in de actualiteit
  • Horizontaal Toezicht biedt ondernemers meer zekerheid

Wij, als uw fiscaal adviseur, voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en zijn derhalve gecertificeerd om deel te nemen aan het HT. Wij kunnen samen met u bekijken of HT ook voor u tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer informatie over Horizontaal Toezicht verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl