Ook transitievergoeding bij nalatigheid onderneming

Uw onderneming betaalt een transitievergoeding aan werknemers die na minimaal twee jaar onvrijwillig vertrekken. Hiervan kan ook sprake zijn als de werknemer zelf vertrekt, maar dit doet omdat hij zich door de omstandigheden gedwongen voelt om zijn contract op te zeggen of een aanbod voor een contractverlenging te weigeren.
Normaal gesproken is een transitievergoeding niet aan de orde als het initiatief voor het beëindigen van de samenwerking bij de werknemer ligt.

Verwijtbaar

Dat is anders als er nalatigheid of verwijtbaar handelen door uw onderneming in het spel is. In dat geval bent u toch de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Bron: Salaris Rendement