Bovengrens weg uit WML

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die nu bij de Eerste Kamer ligt, zou per 1 januari 2016 regelen dat het wettelijk minimumloon voor alle werknemers vanaf 23 jaar geldt, dus ook voor werknemers die de AOW-leeftijd al hebben bereikt.
Deze wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is echter met stille trom al per 1 juli 2015 ingevoerd.

Afschaffen

Het afschaffen van de bovengrens voor toepassing van het wettelijk minimumloon is namelijk ook onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructies, waarvan het grootste deel – inclusief deze maatregel – al per 1 juli 2015 is ingegaan.

Bron: Salaris rendement