Belasting aangiften

Belasting aangiftenbelasting aangiften

Bij De Bruijn & Partners kunt u voor zowel particulier als ondernemer terecht voor diverse belasting aangiften. De Bruijn & Partners verzorgt voor veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector diverse belasting aangiften. Belasting aangiften die worden verzorgd voor ondernemers zijn:

  • Inkomstenbelasting (Bekijk hier onze handige checklist)
  • Omzetbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting

De Bruijn & Partners heeft ervaring met allerlei ondernemersvormen voor het invullen van diverse belasting aangiftes. De ondernemersvorm die behoren tot het klantenbestand zijn verenigingen, stichtingen, eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en commanditaire vennootschappen. Naast het verzorgen van belasting aangiften kan de ondernemer ook terecht bij De Bruijn & Partners voor het uitbesteden van loonadministratie en het opmaken van de jaarcijfers, alsmede het toelichten hiervan.

Belasting aangiften laten verzorgen door De Bruijn & Partners? Neem dan contact op.

 

Neem contact op

 

Inkomstenbelasting

De Bruijn & Partners stelt de belasting aangiften op in samenhang met de jaarrekening van de onderneming. Daarnaast zal gekeken worden of alle fiscale mogelijkheden optimaal benut zijn. De ondernemer mag van De Bruijn & Partners verwachten dat er met de juiste aandacht gekeken wordt naar het sluiten van de jaarrekening. De aangifte inkomstenbelasting wordt elektronisch verzonden als de ondernemer daar De Bruijn & Partners voor heeft gemachtigd.

Omzetbelasting

Op basis van de administratie van de onderneming stelt De Bruijn & Partners de aangifte omzetbelasting op. Na de controle of de aangifte juist is opgesteld en de ingevulde informatie klopt, zal de verzending door De Bruijn & Partners worden verzorgd.

Vennootschapsbelasting

Voor het berekenen van de vennootschapsbelasting door De Bruijn & Partners is de jaarrekening de basis. Het betreft hier de jaarrekening van een rechtspersoon, niet van een vennootschap onder firma of eenmanszaak. De Bruijn & Partners stelt de aangifte vennootschapsbelasting op en houdt rekening met eventuele te verrekenen verliezen uit de voorgaande jaren. Het elektronisch versturen van de aangifte zal De Bruijn & Partners verzorgen als het daarvoor gemachtigd is.

Ook belasting aangiften laten verzorgen door De Bruijn & Partners? Neem dan contact op.

 

Neem contact op