Advies

Door ons specialisme en kennis van ontwikkelingen in de maatschappij, alsmede in de branche, zijn wij dé allround adviseur en vertrouwenspersoon. In particuliere adviessituaties behandelen wij uiteenlopende vragen omtrent schenkings- en erfrecht, hypothecaire aangelegenheden en diverse notariële zaken. Wij bieden u graag een luisterend oor.

Wij adviseren ondernemers, ondernemingen en particulieren op allerlei gebieden. In de bedrijfssfeer kan daarbij gedacht worden aan:

 • financieringsvraagstukken
 • subsidiemogelijkheden
 • investeringsbeslissingen
 • wijzigingen van rechtsvorm
 • begeleiden van startende ondernemers
 • coaching van ondernemers
 • ontslagprocedures van personeel
 • begeleiden in de aanschaf van -en werken met- administratieve software
 • alle voorkomende adviseringsmogelijkheden na bespreking

In de financiële sfeer kan worden gedacht aan:

 • beoordelen van bedrijfsresultaat
 • opstellen van exploitatiebegrotingen
 • periodiek bespreken van bedrijfsresultaten
 • alle voorkomende adviseringsmogelijkheden na bespreking

Tenslotte adviseren wij ook in de fiscale sfeer en daarbij kan gedacht worden aan:

 • optimaal benutten van aftrekmogelijkheden
 • optimaal benutten van heffingskortingen
 • vermogensplanning
 • schenkingen
 • alle voorkomende adviseringsmogelijkheden na bespreking