Financiële administraties

Financiële administraties

Wij verzorgen administraties voor ondernemers en voor ondernemingen in het Middenbedrijf, het Midden- en Kleinbedrijf alsmede de agrarische sector. Ondernemers en/of ondernemingen zijn eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Ook verenigingen en stichtingen mogen wij tot ons klantenbestand rekenen. Wij verrichten alle voorkomende administratiewerkzaamheden, zoals het inboeken, controleren en afsluiten van administraties. Het opmaken van de jaarcijfers en het bijbehorende jaarrapport met (btw-)aangifte, alsmede het toelichten daarvan, behoort tot onze standaardwerkzaamheden. Tevens fungeren wij als buffer cq. contactpersoon tussen u en de belastingdienst.